4. Sınıf Türkçe Konuları

Harf Bilgisi

Alfabetik Sıralama

Sözcük Bilgisi

Sözcükte Anlam

Ses Olayları

Basit, Türemis ve Bilesik Sözcükler

Es Anlamlı Kelimeler

Zıt Anlamlı Kelimeler

Essesli (Sestes) Kelimeler

Metin Türleri

Deyimler

Isimler-Adlar

Durum (Hal) Ekleri

Sıfatlar-Önadlar

Sözcükte Yapı

Zamirler

Cümle Bilgisi

Fiiller-Eylemler

Karsılastırma Ifadeleri

Açıklayıcı Ifadeler

Genel ve Özel Ifadeler

Yazım Kuralları

Noktalama Isaretleri

Metin Türleri

Okuma Anlama Metinleri

Görsel Okuma

Söz Sanatları (Betimleme)

Deyim ve Atasözleri

Grafik ve Tablo Yorumlama