4. Sınıf Sosyal Bilgiler Konuları

Birinci Ögrenme Alanı: Birey ve Toplum

Ikinci Ogrenme Alanı: Kültür ve Miras

Üçüncü Ögrenme Alanı: Insanlar Yerler ve Çevreler

Dördüncü Ögrenme Alanı: Bilim, Teknoloji ve Toplum

Besinci Ögrenme Alanı: Üretim, Dagıtım ve Tüketim

Altıncı Ögrenme Alanı: Etkin Vatandaslık

Yedinci Ögrenme Alanı: Kültürel Baglantılar