2. Sınıf Türkçe Konuları

Harf Bilgisi

Hece Bilgisi

Kelime Bilgisi

Kelimelerin Sözlük Sırası

Tek Basına Anlamı Olmayan Kelimeler

Kelimelerin Dogru Yazılısı

Es Anlamlı (Anlamdas) Kelimeler

Zıt (Karsıt) Anlamlı Kelimeler

Anlamlı ve Kurallı Cümle

Eksik Cümleleri Tamamlama

Olumlu ve Olumsuz Cümle

Soru Cümlesi

Sebep-Sonuç Cümleleri

Özel ve Cins Isimler

Ad Bilgisi

Varlıgın Özelligini Belirten Kelimeler (Sıfat)

Olayların Olus Sırası

Okuma Anlama Etkinlikleri

5N1K Etkinlikleri

Noktalama Isaretleri

Yazım Yanlısları

Gerçek ve Hayal Ürünü Ifadeler

Hikaye Yazma

Hikayenin Unsurları

Is Olus Hareket Bildiren Sözcükler

Diger Icerikler