Bu sınavda toplam 32 soru bulunmaktadır ve süreniz 1 saat tir.

Size verilen sürenin sonuna geldiğiniz için sınavınız otomatik olarak gönderildi.


2.SINIF TÜRKÇE TARAMA SINAVI

Bu sınavda çoktan seçmeli, doğru-yanlış, klasik ve onay butonlu sorular bulunmaktadır.

tail spin

Sevgili Öğrencim,

Sınava başlarken sizlerden istenen öğrenci; adı, soyadı, e-posta adresi ve okul adını mutlaka doğru bir şekilde yazınız. Yanlış bilgileri girdiğiniz durumlarda gerçek sınav sonuçlarınıza ulaşamayacağınızı bilmenizi isterim.

Girdiğim bilgilerin bana ait olduğunu ve yanlış olması durumunda bütün sorumluluğun bana ait olduğunu kabul ediyorum.

Hayvanlar bizim en yakın dostlarımızdır. Onlara sahip çıkmalı ve korumalıyız. Sokak hayvanları için kurulan barınaklara giderek onları ziyaret edebiliriz. Ayrıca havaların sıcak olduğu günlerde kapımızın önüne su ve mama koyabiliriz.

Aşağıdaki başlıklardan hangisi yukarıdaki metne uygun değildir?

Aşağıdaki kelimelerin hangisindeki anlam ilişkisi diğerlerinden farklıdır?

uzun   *            * kalın

ince    *             * şişman

zayıf   *             * kısa

Yukarıdaki sözcükler zıt anlamlılarıyla eşleştirilecektir.
Doğru eşleştirme hangi seçenekte verilmiştir?

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kesme işareti (‘) yanlış yerde kullanılmıştır?

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde tek başına anlamı olmayan bir kelime kullanılmıştır?

Doğru yanlış etkinliğinde uygun seçeneği işaretleyiniz.

Özel adların ilk harfleri her zaman büyük yazılır.

✓ " Bilgisayar" sözcüğü dört hece 6 sesli harften oluşur.

✓ "Kalemler" sözcüğü tekil , "silgi" sözcüğü çoğul addır.

✓  "Erman ne zaman geldi(  )" cümlesinin sonuna soru işareti konulmalıdır.

✓  Satır sonuna sığmayan sözcüklerin tamamını kesme işareti ile böleriz.

Cümle içerisinde geçen tek başına anlamı olmayan sözcüğü boşluğa yazınız.

Kardeşim soğuk havada ince elbise giymesine rağmen hasta olmadı

Şemsiyemi yanıma almıştım ancak yağmur yağmadı.

Size gelecektim ama annem izin vermedi.

Çok çalışmalıyım yoksa başarısız olurum.

Türkçe dersini matematik kadar seviyorum.

Sözcüğün zıt (karşıt) anlamını yazınız.

Sözcük: SICAK

Sözcüğün zıt (karşıt) anlamını yazınız.

Sözcük: YARAMAZ

Sözcüğün zıt (karşıt) anlamını yazınız.

Sözcük: GERİ

Sözcüğün zıt (karşıt) anlamını yazınız.

Sözcük: ÜRETİM

Sözcüğün zıt (karşıt) anlamını yazınız.

Sözcük: ÖDÜL

Sözcüğün eş (anlamdaş) anlamını yazınız.

Sözcük: DOKTOR

Sözcüğün eş (anlamdaş) anlamını yazınız.

Sözcük: OKUL

Sözcüğün eş (anlamdaş) anlamını yazınız.

Sözcük: VAKİT

Sözcüğün eş (anlamdaş) anlamını yazınız.

Sözcük: HASRET

Sözcüğün eş (anlamdaş) anlamını yazınız.

Sözcük: ARMAĞAN

Aşağıda verilen sözcüklerden yazımı yanlış olanları işaretleyiniz.

Aşağıdaki cümle ile ilgili sorulan soruları cevaplayınız.

Hafta sonu yüksek yerlere kar yağacakmış.

  Ne yağacakmış?
.................................

Aşağıdaki cümle ile ilgili sorulan soruları cevaplayınız.

Hafta sonu yüksek yerlere kar yağacakmış.

  Ne zaman yağacakmış?
............................................

Aşağıdaki cümle ile ilgili sorulan soruları cevaplayınız.

Hafta sonu yüksek yerlere kar yağacakmış.

Nereye yağacakmış?
.......................................

Aşağıdaki cümlenin sonuna uygun noktalama işreti koyunuz.

Ablam okuldan geldi mi gelmedi mi görmedim ( )

Aşağıdaki cümlenin sonuna uygun noktalama işreti koyunuz.

Kalemleri bugün kırtasiyeden almaya gidecek misin ( )

Aşağıdaki cümlenin sonuna uygun noktalama işreti koyunuz.

Eyvah, ev tamamen kül oldu ( )

Sınavı Puanlayın:

Scott AjansScott Ajans tarafından ❤️ ile tasarlanmıştır