4. Sınıf Türkçe Konuları

Harf Bilgisi

Etkinlik 1

Etkinlik 2

Alfabetik Sıralama

Etkinlik 1

Sözcük Bilgisi

Etkinlik 1

Sözcükte Anlam

Gerçek Anlam/Mecaz Anlam/ Terim Anlam Online Etkinlik

Ses Olayları

Etkinlik 1

Basit, Türemiş ve Bileşik Sözcükler

Eş Anlamlı Kelimeler

Eş Anlamlı Kelimeler Etkinliği 1

Zıt Anlamlı Kelimeler

Zıt anlamlı Kelimeler Etkinliği 1

Eşsesli (Sesteş) Kelimeler

Eş Sesli (Sesteş) Kelimeler Etkinliği 1

Metin Türleri

Deyimler

4.Sınıf Deyimler Online Etkinlik

İsimler-Adlar

Ad Bilgisi (PDF 11 Sayfa)

Durum (Hal) Ekleri

Sıfatlar-Önadlar

Etkinlik 1

Sözcükte Yapı

Etkinlik 1

Zamirler

Zamirler Etkinliği 1

Cümle Bilgisi

Kurallı Cümle ve Devrik Cümle Online Etkinlik

Etkinlik 1

Fiiller-Eylemler

Karşılaştırma İfadeleri

Açıklayıcı İfadeler

Genel ve Özel İfadeler

Yazım Kuralları

Yazım Kuralları Online Test

Etkinlik 1

Noktalama İşaretleri

Etkinlik 1

Metin Türleri

Okuma Anlama Metinleri

Etkinlik 1

Görsel Okuma

Söz Sanatları (Betimleme)

Deyim ve Atasözleri

Etkinlik 1

Etkinlik 2

Grafik ve Tablo Yorumlama Etkinliği 1

Grafik ve Tablo Etkinliği 1