4. Sınıf Türkçe Konuları

Harf Bilgisi

Etkinlik 1

Etkinlik 2

Hece Bilgisi

Sözcük Bilgisi

Etkinlik 1

Sözcükte Anlam

Etkinlik 1

Ses Olayları

Etkinlik 1

Basit, Türemiş ve Bileşik Sözcükler

Eş Anlamlı Kelimeler

Zıt Anlamlı Kelimeler

Eşsesli (Sesteş) Kelimeler

Metin Türleri

Deyimler

İsimler-Adlar

Durum (Hal) Ekleri

Sıfatlar-Önadlar

Sözcükte Yapı

Etkinlik 1

Zamirler

Cümle Bilgisi

Etkinlik 1

Fiiller-Eylemler

Karşılaştırma İfadeleri

Açıklayıcı İfadeler

Genel ve Özel İfadeler

Yazım Kuralları

Etkinlik 1

Noktalama İşaretleri

Etkinlik 1

Metin Türleri

Görsel Okuma

Söz Sanatları (Betimleme)