3. Sınıf Türkçe Konuları

Harf Bilgisi

Harf Bilgisi Etkinlikleri 1

Hece Bilgisi

Hece Bilgisi Etkinliği 1

Sözcük Bilgisi

Sözcük Bilgisi Etkinliği 1

Adlar (Özel ve Tür Adları) Etkinliği

Somut Soyut Kelimeler

Ad Bilgisi (PDF 9 Sayfa)

Yazımı Karıştırılan Kelimeler

Eş Anlamlı (Anlamdaş) Kelimeler

Eş Anlamlı Kelimeler Online Eşleştirme

Eş Anlamlı Kelimeler Online Etkinlik

Eş Anlamlı Kelimeler Online Etkinlik

Zıt (Karşıt) Anlamlı Kelimeler

Zıt Anlam Kelimeler Online Eşleştirme

Eşsesli (Sesteş) Kelimeler

Eşsesli (Sesteş) Kelime Etkinliği 1

Kelimelerden Anlamlı ve Kurallı Cümle Oluşturma

Cümle Bilgisi Online Test

Cümleleri Oluş Sırasına Göre Sıralama

Cümleleri Oluş Sırasına Göre Sıralama Etkinliği 1

Kurallı ve Devrik Cümleler

Kurallı ve Devrik Cümle Etkinliği 1

Kurallı Cümle Oluşturma Oyunu

Olumlu ve Olumsuz Durum Bildiren Cümleler

Soru Bildiren Cümleler

Gerçek ve Hayal Ürünü Olanı Ayırt Etme

Okuma Anlama Metinleri

Okuma Anlama Etkinliği 1

Okuma Anlama Etkinliği 2

Okuma Anlama Etkinliği 3

Okuma Anlama Etkinliği 4

Okuma Anlama Etkinliği 5

5N1K

5N1K Etkinliği 1

Atasözleri ve Deyimler

Yazım Kuralları

İş Oluş Hareket Bildiren Kelimeler

İş Oluş Hareket Bildiren Kelimeler Etkinliği 1

Noktalama İşaretleri

3. Sınıf Noktalama İşaretleri Online Test

Resim ve Grafik Yorumlama

Tablo ve Grafik Yorumlama Etkinliği 1

Destekleyici İfadeler

Destekleyici İfadeler Etkinliği 1