3. Sınıf Türkçe Konuları

Harf Bilgisi

Hece Bilgisi

Kelime Bilgisi

Adlar (Özel ve Tür Adları) Etkinliği

Yazımı Karıştırılan Kelimeler

Eş Anlamlı (Anlamdaş) Kelimeler

Zıt (Karşıt) Anlamlı Kelimeler

Eşsesli (Sesteş) Kelimeler

Eşsesli (Sesteş) Kelime Etkinliği 1

Kelimelerden Anlamlı ve Kurallı Cümle Oluşturma

Cümleleri Oluş Sırasına Göre Sıralama

Cümleleri Oluş Sırasına Göre Sıralama Etkinliği 1

Kurallı ve Devrik Cümleler

Olumlu ve Olumsuz Durum Bildiren Cümleler

Soru Bildiren Cümleler

Gerçek ve Hayal Ürünü Olanı Ayırt Etme

Okuma Anlama Metinleri

Okuma Anlama Etkinliği 1

Okuma Anlama Etkinliği 2

5N1K

5N1K Etkinliği 1

Atasözleri ve Deyimler

Yazım Kuralları

Noktalama İşaretleri

Resim ve Grafik Yorumlama