3. Sınıf Türkçe Konuları

Harf Bilgisi

Harf Bilgisi Etkinlikleri 1

Hece Bilgisi

Hece Bilgisi Etkinliği 1

Sözcük Bilgisi

Sözcük Bilgisi Etkinliği 1

Adlar (Özel ve Tür Adları) Etkinliği

Yazımı Karıştırılan Kelimeler

Eş Anlamlı (Anlamdaş) Kelimeler

Zıt (Karşıt) Anlamlı Kelimeler

Eşsesli (Sesteş) Kelimeler

Eşsesli (Sesteş) Kelime Etkinliği 1

Kelimelerden Anlamlı ve Kurallı Cümle Oluşturma

Cümleleri Oluş Sırasına Göre Sıralama

Cümleleri Oluş Sırasına Göre Sıralama Etkinliği 1

Kurallı ve Devrik Cümleler

Kurallı ve Devrik Cümle Etkinliği 1

Olumlu ve Olumsuz Durum Bildiren Cümleler

Soru Bildiren Cümleler

Gerçek ve Hayal Ürünü Olanı Ayırt Etme

Okuma Anlama Metinleri

Okuma Anlama Etkinliği 1

Okuma Anlama Etkinliği 2

Okuma Anlama Etkinliği 3

5N1K

5N1K Etkinliği 1

Atasözleri ve Deyimler

Yazım Kuralları

İş Oluş Hareket Bildiren Kelimeler

İş Oluş Hareket Bildiren Kelimeler Etkinliği 1

Noktalama İşaretleri

Resim ve Grafik Yorumlama

Tablo ve Grafik Yorumlama Etkinliği 1

Destekleyici İfadeler

Destekleyici İfadeler Etkinliği 1