3. Sınıf Matematik Konuları

3. SINIF 1. ÜNİTE KONULARI

Doğal Sayıları Okuma Yazma

Doğal Sayıları Okuma Yazma Etkinliği 1

Doğal Sayıları Okuma Yazma Etkinliği 2

Doğal Sayıları Okuma Yazma Etkinliği 3

Ritmik Sayma

Sayıları Çözümleme

Sayıları Çözümleme Etkinliği 1

Basamak Adları ve Basamak Değerleri

Basamak Adları ve Basamak Değerleri Etkinliği 1

Basamak Adları ve Basamak Değerleri Etkinliği 2

Basamak Adları ve Basamak Değerleri Etkinliği 3

Basamak Adları ve Basamak Değerleri Etkinliği 4

Basamak Adları ve Basamak Değerleri Etkinliği 5

Verilen Rakamlarla Sayı Bulma

Verilen Rakamlarla Sayı Bulma Etkinliği 1

Sayıları En Yakın Onluğa ve Yüzlüğe Yuvarlama

Sayıları Karşılaştırma ve Sıralama

Sayı Örüntüsü

Tek ve Çift Doğal Sayılar

Tek ve Çift Doğal Sayıların Toplamı

Romen Rakamları

Toplama İşlemi

Çıkarma İşlemi

Zihinden Çıkarma İşlemi

3. SINIF 2. ÜNİTE KONULARI

Toplamı Tahmin Etme

Zihinden Toplama İşlemi

Verilmeyen Toplananı Bulma

Toplama İşlemi Problemleri

Farkı Tahmin Etme

Toplama Çıkarma İşlemi Problemleri

Nesne ve Şekil Grafiği Oluşturma, Tabloları Yorumlama

Nesne ve Şekil Grafiği Etkinliği

Grafik Problemleri

3. SINIF 3. ÜNİTE KONULARI

Çarpma İşlemi

Çarpma İşlemi Etkinliği 1

Kısa Yoldan Çarpma İşlemi

Çarpanlar ile Çarpım Arasındaki İlişki

Çarpma İşlemi Problemleri

Bölme İşlemi

Kalansız Bölme İşlemi Etkinliği

Kalanlı Bölme İşlemi Etkinliği

Kısa Yoldan Bölme İşlemi

Bölme İşlemi Terimleri Arasındaki İlişki

Bölme İşlemi Problemleri

3. SINIF 4. ÜNİTE KONULARI

Kesirler

Bir Çokluğun Belirtilen Kadarını Bulma Etkinliği

Zaman Ölçme

Zaman Ölçme Problemleri

Zaman Ölçme Problemleri Etkiliği 1

Paralarımız

Paralarımız Problemleri

Tartma

Tartma Problemleri

3. SINIF 5. ÜNİTE KONULARI

Geometrik Cisimler

Geometrik Şekiller

Geometrik Örüntüler

Nokta

Doğru, Işın, Doğru Parçası ve Açı

Simetri

3. SINIF 6. ÜNİTE KONULARI

Uzunlukları Ölçme

Uzunlukları Ölçme Problemleri

Çevre Ölçme

Çevre Ölçme Problemleri

Alan Ölçme

Sıvıları Ölçme

Sıvıları Ölçme Problemleri