Home Genel Çocuk Gelişimi İçin Oyunun Önemi

Çocuk Gelişimi İçin Oyunun Önemi

Bundan önceki zaman dilimlerinin hepsinde ortam ve durumlar ne olursa olsun çocuğun olduğu her yerde oyun vardı ve var olmaya bundan sonrada devam edecek. Ancak dünyadaki gelişim farklı oyunları ortaya çıkarırken aynı oyunun farklı şekillerde oynandığını da görmekteyiz. Her ne olursa olsun oyun çocuklarla hep varolacak onların gelişimine etki eden en önemli olgulardan biri olduğu görüşü hiçbir zaman değişmeyecektir. Bir çocuğun sevgiden sonra gelen en önemli ruhsal ihtiyacı oyundur. Oyun, çocuğun hayatı anlama yoludur.

Oyun, çocuğu gerçek hayata hazırlar ayrıca çocuğun iç dünyasının dışa aktarıldığı en önemli olgulardan biridir. Çocuk yaşadıklarını, isteklerini, duygularını oyunla dışa vurur.  Oyun sırasında üstlendiği çeşitli rollerle dünyayı algılamaya çalışır, özdeşim kurar ve böylece kişiliği oluşmaya ve gelişmeye başlar. Oynarken edindiği bilgiler daha kalıcı ve etkilidir. Oyun, çocuğun deney yolu ile düşünmesidir ve çocuk deneyimlerini oyun yoluyla  kazanır.  Hayatı için gerekli bilgi, beceri ve deneyimleri oyun içinde kendiliğinden öğrenir. Bu nedenle çocukların eğitiminde en etkin yol oyundur. Oyunlar, çocuğun eğlenerek öğrenmesinde ilk basamağı oluşturur. Oyunlar, çocukları pasif durumdan aktif duruma geçirmeleri nedeniyle diğer öğrenme tekniklerine göre daha etkilidir.

Oyunla eğitimde çocuk, yaparak ve yaşayarak öğrenir. Dokunur, görür, koklar, dinler, tadına bakar ve hisseder. Bütün duyularını kullanır. Böylece daha kalıcı ve doğal  bir öğrenme gerçekleşir. Çocukların sürekli oynadığı ve oyun oynamayı ne kadar çok sevdikleri düşünülürse oyunun eğitimde kullanılmasının ne kadar etkili ve kolay olacağı anlaşılabilir.


Related Post

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir