Hızlı Arama Robotu
Hızlı Arama Robotu

2020 EKYS SINIF YÖNETİMİ DERS NOTLARI

12345 (No Ratings Yet)
Loading...
2020 EKYS SINIF YÖNETİMİ DERS NOTLARIHEMEN İNDİR 193KB

Toplam İndirilme Sayısı: 16

Sınıf Yönetimi

Sınıf Yönetiminin Boyutları

– Sınıf yönetimi etkinliklerinin birinci boyutunu, sınıf ortamının “fiziksel düzen” ine ilişkin olanlar oluşturur.

– Sınıf yönetiminin ikinci boyutunu “plan-program” etkinlikleri oluşturur.

– Sınıf yönetiminde üçüncü boyut “zaman” düzenine yönelik etkinliklerdir.

– Sınıf yönetimin dördüncü boyutunu “ilişki düzenlemeleri” oluşturur.

– Sınıf yönetiminde beşinci boyut “davranış düzenlemeleri” nden oluşur.

 

Sınıf Yönetiminin Öğeleri:

 1. Sınıf Liderliği
 2. Sınıf Atmosferi
 3. Disiplin

 

Sınıf Ortamının Değişkenleri

– Kural ve beklentilerin açıklığı

– Ödül ve teşvik

– Öğretebilme yeteneği

– Yüksek beklentiler

– Öğrencilerin derse katılımını sağlama

– Okul – aile İlişkileri

– Grup normları

– Öğretmenlerin kendi aralarındaki ve yönetimle ilişkileri

– Fiziksel çevre

Sınıf Dışı Değişkenler

– Çevre

– Aile

– Okul

Sınıf İçi Değişkenler

– Fiziksel Ortam

– Eğitim Programları

– Kaynaklar/Araç ve Gereçler

– Zaman Yönetimi

– Sınıfın Kuralları

Sınıf İçi Motivasyon Stratejileri

– Öğrencilerin ilgilerini Anlayabilme

– Konunun Kullanılabilirliğini Açıklama

– Öğrencilerin Başarı Beklentisi Geliştirmelerine Yardımcı Olma

– Dersi İlginç Hale Getirme

– Öğrencilerde İstek Uyandırma

– Ödüller Kullanma

Öğretmenler ve Öğrenciler Arasındaki İlişki Tipleri

 1. Otoriter Öğretmen
 2. Muhalefetsiz Öğretmen
 3. Demokratik Öğretmen

İstenmeyen Davranışların Önlenmesine Yönelik Yaklaşımlar

 1. İnsancı (Karışmacı Olmayan) Yaklaşım
 2. Pazarlık Yaklaşımı
 3. Davranışçı Yaklaşım

Pekiştireç, Pekiştirme ve Pekiştireç Türleri

İstendik davranışın arkasından verilen ve davranışın artmasını ya da kalıcı olmasını sağlayan herhangi bir uyara pekiştireç denir. İzlediği davranışın gerçekleşme olasılığını arttıran veya davranışın sürmesini sağlayan uyaranların ortama eklenmesi veya çekilmesi sürecine ise pekiştirme denir. Pekiştirme olumlu ve olumsuz olmak üzere ikiye ayrılır.

 

Pekiştireç Türleri;

 1. Birincil Pekiştireçler (Öğrenilmemiş Pekiştireçler)
 2. İkincil Pekiştireçler (Öğrenilmiş Pekiştireçler)
 • Nesnel Pekiştireçler
 • Etkinlik Pekiştireçleri
 • Sosyal Pekiştireçler
 • Sembol Pekiştireçler

Sınıfta Disiplin Sağlama

 1. Disiplin Sorunu Çıkmasını Önleyici Yöntemler
 • Planlı çalışmak
 • Akıcı etkinlik
 • Tutarlılık
 • Öğretmen Kontrolü
 • Kurallar Belirlemek
 1. Disiplin Sorununa Tepki Yöntemleri
 • Görmezlikten Gelmek
 • Fiziksel Yakınlık
 • Göz Teması ve Sözsüz Uyarıcılar Kullanmak
 • Yeniden Yönlendirmek
 • Vazgeç ifadeleri ve Uyarıcılar Kullanmak
 • Güçlü Vazgeç ifadeleri kullanmak
 • Öğrenciyi Yalnız Bırakmak veya Yerini Değiştirmek
 • Sözel Azarlama ve Mesajlar Vermek
 • Eleştirmek
 • Sessizlik Zamanı Vermek
 • Öğrenci ile Konuşmak
 • Problemi Tanımak ve Çözmek

 

Sınıf Yönetimi Yaklaşımları

– Geleneksel Yaklaşım
– Tepkisel Yaklaşım
– Önlemsel Yaklaşım
– Çağdaş Yaklaşım
– Gelişimsel Yaklaşım
– Bütünsel Yaklaşım

 

2020 EKYS SINIF YÖNETİMİ DERS NOTLARI BENZER İÇERİKLER
2020 EKYS SINIF YÖNETİMİ DERS NOTLARI YAPILAN YORUMLAR