Hızlı Arama Robotu
Hızlı Arama Robotu
2019-2020 Eğitim Öğretim yılı İYEP takvimi ve İYEP yönergesi yayınlandı

2019-2020 Eğitim Öğretim yılı İYEP takvimi ve İYEP yönergesi yayınlandı

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
 • Ana Sayfa
 • MEB HABER
 • 2019-2020 Eğitim Öğretim yılı İYEP takvimi ve İYEP yönergesi yayınlandı

2019-2020 Eğitim Öğretim yılı İYEP takvimi ve İYEP yönergesi yayınlandı
Milli Eğitim Bakanlığı İlkokullarda Yetiştirme Programı Yönergesi (İYEP) ve İYEP çalışma takvimi 2019-2020 eğitim öğretim yılı için değişti.

2019-2020 Eğitim Öğretim yılı İYEP takvimi ve İYEP yönergesi yayınlandı

2019-2020 Eğitim Öğretim yılı İYEP takvimi ve İYEP yönergesi yayınlandı

İLKOKULLARDA YETİŞTİRME PROGRAMI YÖNERGESİ

Geçtiğimiz sene başlayan Milli Eğitim Bakanlığı İlkokullarda Yetiştirme Programı (İYEP) bu sene de ilkokulların 3.sınıflarında uygulanacak. 2018-2019 eğitim öğretim yılında 3. ve 4. sınıfları kapsayan program bu sene sadece 3.sınıfları kapsayacak. MEB İYEP çalışma takvimi ve İYEP yönergesi de bu kapsamda güncellendi.

İlkokullarda Yetiştirme Programının düzenlenmesi, uygulanması, izlenmesi ve değerlendirilmesine ilişkin usul ve esasları düzenleyen İYEP yönergesi 2019-2020 eğitim öğretim yılı için güncellendi. Son yapılan değişikliklerle birlikte yayınlanan güncel İYEP yönergesi “ilkokulların 3 üncü sınıfına devam eden, özel eğitim tanısı olmayan, önceki eğitim ve öğretim yılları içinde çeşitli nedenlerle Türkçe ve matematik dersi öğretim programlarında yer alan ve İlkokullarda Yetiştirme Programı kapsamında belirlenen kazanımları yeterli düzeyde edinemeyen öğrencilerin yetiştirilmesi için uygulanacak olan programın düzenlenmesi, uygulanması, izlenmesi ve değerlendirilmesine ilişkin usul ve esasları” kapsamaktadır.

İYEP nedir?

İYEP’İN AMACI NEDİR?

İlkokullarda Yetiştirme Programının amaçları yayınlanan yönerge içerisinde maddeler halinde sıralanmıştır;

 • Öğrencilerin Türkçe ve matematik derslerinde İYEP kapsamında belirlenen kazanımlara ulaşmalarını sağlayacak etkinlikler ve öğrenme yaşantıları planlamak,
 • Öğrencilerin İYEP kapsamında psikososyal açıdan desteklenmesini sağlamak,
 • Sonraki eğitim kademelerinde ortaya çıkması muhtemel uyum sorunlarını önlemek,
 • Akademik ve sosyal gelişimi destekleyerek okula devamı artırmak,
 • Programa dahil edilen öğrencilerin beklenen öğrenme seviyesine ulaşmasına yardımcı olmak,
 • Sorun çözebilen, iletişime ve öğrenmeye açık, özgüven ve sorumluluk sahibi sağlıklı ve mutlu bireylerin yetişmesine imkan sağlamak..

İYEP programı amaçları

İYEP amaçları

İYEP OKUL KOMİSYONU

İYEP okul komisyonu kimlerden oluşur? İlkokullarda Yetiştirme Programı Okul Komisyonu; okul müdürünün veya müdür yardımcısının başkanlığında, üç sınıf öğretmeni ile varsa rehberlik öğretmeninden oluşmaktadır. Birleştirilmiş sınıf uygulaması yapılan ilkokullarda komisyon mevcut öğretmenlerden oluşur. Tek öğretmenli birleştirilmiş sınıflı ilkokullarda müdür yetkili öğretmen komisyonun görevini yapar. Okul komisyonu ders yılı başında yapılan öğretmenler kurulu toplantısında oluşturulur. İYEP okul komisyonunun görevleri; Ekim ayının 2 nci haftasında sınıf öğretmenleri tarafından uygulanacak ÖBA ile tespit edilen öğrencilerin programa katılım durumunu karara bağlar. Komisyon okulun fiziki şartlarını dikkate alarak programa alınacak öğrenci gruplarını oluşturur ve haftalık çalışma çizelgesini hazırlar. İYEP okul komisyonu ayrıca programda görev alacak öğretmenleri belirler ve programın uygulanmasını sağlar. İYEP’in son aşamasında ise okul komisyonu program bitimini takip eden 2 hafta içerisinde “değerlendirme raporu” düzenleyerek il/ilçe milli eğitim müdürlüğüne gönderilmek üzere okul müdürlüğüne sunar.

GÜNCEL İYEP YÖNERGESİ

İlkokullarda Yetiştirme Programı (İYEP) Yönergesi 02.09.2019 tarih ve 15733452 sayılı Milli Eğitim Bakanlığı oluru ile değişerek son güncel hali yürürlüğe girmiş oldu. İYEP yönergesi 2019 son hali için illere gönderilen resmi yazı;

İYEP yönergesi resmi yazı

İYEP yönergesi

MEB resmi yazıya göre ilgili olur kapsamında 2019-2020 eğitim öğretim yılı itibarıyla İlkokullarda Yetiştirme Programı’na ait tüm iş ve işlemlerin Yönerge çerçevesinde yürütülmesini istedi.

İYEP İŞ TAKVİMİ 2019

2019-2019 eğitim öğretim yılı İYEP iş takvimi;

İYEP İş takvimi

İş takvimi

İYEP çalışma takvimi;

 • Okul komisyonun oluşturulması Ders yılı başı öğretmenler kurulu toplantısında,
 • ÖBA’nın  uygulanması 14-15 Ekim 2019 tarihinde,
 • ÖBA  uygulanan öğrencilerin cevaplarının e-Okul Yönetim Bilgi Sistemindeki  İYEP Modülüne işlenmesi 14-16 Ekim 2019 tarihinde,
 • Sınıf öğretmenleri tarafından uygulanacak  ÖBA  ile tespit edilen öğrencilerin programa katılım durumunun karara bağlanması Ekim ayının 2. haftasında,
 • Programda  görev alacak  öğretmenlerin görevlendirilmesi ve e-Okul  Yönetim Bilgi Sistemi İYEP Modülünde tanımlanması İYEP öğrenci gruplarının oluşturulması Ekim ayının 2. haftasında,
 • Okul komisyonlarınca  çalışma çizelgesinin hazırlanması Ekim ayının 2. haftasında,
 • Programın başlaması Ekim ayının 3. haftasında,
 • ÖDA’nın uygulanması Mayıs ayının 2. haftasında Bakanlıkça belirtilen tarihte,
 • Okul komisyonunun değerlendirme raporunu düzenlemesi ve üst makama sunması Program bitimini takip eden 2 hafta içerisinde,

İYEP MATERYALLERİ DAĞITIMI

Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından illere gönderilen resmi yazıda 2019-2020 eğitim öğretim yılında uygulanacak olan İYEP ile ilgili açıklamalara yer verildi. İYEP Materyallerinin Dağıtımı İle İlgili Açıklamalar açıklandı.

İlgili resmi yazı;

MEB İYEP Materyallerinin Dağıtımı İle İlgili Açıklamalar

İYEP resmi yazı

İlgili planlama;

İYEP Materyallerinin Dağıtımı İle İlgili Açıklamalar
2019-2020 Eğitim Öğretim yılı İYEP takvimi ve İYEP yönergesi yayınlandı YAPILAN YORUMLAR