2. Sınıf Türkçe Konuları

Harf Bilgisi

Harf Bilgisi Etkinliği 1

Hece Bilgisi

Hece Bilgisi Etkinliği 1

Hece Bilgisi Etkinliği 2

Kelime Bilgisi

Kelime Bilgisi Etkinliği 1

Kelime Bilgisi Etkinliği 2

Kelimelerin Sözlük Sırası

Kelimelerin Sözlük Sırası Etkinliği 1

Tek Başına Anlamı Olmayan Kelimeler

Kelimelerin Doğru Yazılışı

Kelimelerin Doğru Yazılışı Etkinliği 1

Yazımı Karıştırılan Kelimeler

Eş Anlamlı (Anlamdaş) Kelimeler

Eş Anlamlı Kelimeler Etkinliği

Eş Anlamlı Kelimeler Online Eşleştirme

Eş Anlamlı Kelimeler Online Etkinlik

Zıt (Karşıt) Anlamlı Kelimeler

Zıt Anlamlı Kelimeler Etkinliği 3

Anlamlı ve Kurallı Cümle

Anlamlı ve Kurallı Cümle Etkinliği 1

Kurallı ve Anlamlı Cümle Oluşturma Online Etkinlik

Eksik Cümleleri Tamamlama

Eksik Cümleleri Tamamlama Etkinliği 1

Olumlu ve Olumsuz Cümle

Olumlu ve Olumsuz Cümle Etkinliği 1

Soru Cümlesi

Soru Cümlesi Etkinliği 1

Sebep-Sonuç Cümleleri

Sebep-Sonuç Cümleleri Etkinliği-1

Sebep-Sonuç Cümleleri Etkinliği-2

Özel ve Cins İsimler

Özel ve Cins İsimler Etkinliği 1

Ad Bilgisi

Ad Bilgisi (PDF 7 Sayfa)

Varlığın Özelliğini Belirten Kelimeler (Sıfat)

Olayların Oluş Sırası

Okuma Anlama Etkinlikleri

Okuma Anlama Etkinliği 1

Okuma Anlama Etkinliği 2

Okuma Anlama Etkinliği 3

Okuma Anlama Etkinliği 4

Okuma Anlama Etkinliği 5

Okuma Anlama Etkinliği 6

Okuma Anlama Etkinliği 7

Okuma Anlama Etkinliği 8

Okuma Anlama Etkinliği 9

Okuma Anlama Etkinliği 10

Okuma Anlama Etkinliği 11

Okuma Anlama Etkinliği 12

Okuma Anlama Etkinliği 13

Okuma Anlama Etkinliği ( Birlik Olmayınca)

Okuma Anlama Etkinliği (Tilki ile Horoz)

Okuma Anlama Etkinliği (Emine’nin Doğum Günü)

5N1K Etkinlikleri

5N1K Etkinliği 1

5N1K Etkinliği 2

Noktalama İşaretleri

2.Sınıf Türkçe Noktalama İşaretleri -1 Online Test

2.Sınıf Türkçe Noktalama İşaretleri -2 Online Test

2. Sınıf Noktalama ve Yazım Yanlışı Online Test

Yazım Yanlışları

Gerçek ve Hayal Ürünü İfadeler

Gerçek ve Hayal Ürünü İfadeler Etkinliği 1

Hikaye Yazma

Hikaye Yazma Etkinliği 1

Hikaye Yazma Etkinliği 2

Hikayenin Unsurları

Hikayenin Unsurları Etkinliği 1

İş Oluş Hareket Bildiren Sözcükler

İş Oluş Hareket Bildiren Sözcükler Etkinliği 1

2.Sınıf Türkçe Telafi Eğitimi Harf ve Hece Bilgisi Etkinliği

2.Sınıf Türkçe Tarama Sınavı(Mart Ayına Kadar İşlenen Konular)

Tekerleme Kitabı