2. Sınıf Türkçe Konuları

Harf Bilgisi

Harf Bilgisi Etkinliği 1

Hece Bilgisi

Kelime Bilgisi

Kelime Bilgisi Etkinliği 1

Kelime Bilgisi Etkinliği 2

Kelimelerin Sözlük Sırası

Tek Başına Anlamı Olmayan Kelimeler

Kelimelerin Doğru Yazılışı

Kelimelerin Doğru Yazılışı Etkinliği 1

Eş Anlamlı (Anlamdaş) Kelimeler

Zıt (Karşıt Anlamlı) Kelimeler

Anlamlı ve Kurallı Cümle

Eksik Cümleleri Tamamlama

Olumlu ve Olumsuz Cümle

Soru Cümlesi

Özel ve Cins İsimler

Tekil ve Çoğul İsimler

Varlığın Özelliğini Belirten Kelimeler (Sıfat)

Olayların Oluş Sırası

Okuma Anlama Etkinlikleri

Okuma Anlama Etkinliği 1

Okuma Anlama Etkinliği 2

Okuma Anlama Etkinliği 3

Okuma Anlama Etkinliği 4

Okuma Anlama Etkinliği 5

Okuma Anlama Etkinliği 6

Okuma Anlama Etkinliği 7

Okuma Anlama Etkinliği 8

Okuma Anlama Etkinliği 9

Okuma Anlama Etkinliği 10

Okuma Anlama Etkinliği 11

Okuma Anlama Etkinliği 12

Okuma Anlama Etkinliği 13

5N1K Etkinlikleri

5N1K Etkinliği 1

5N1K Etkinliği 2

Noktalama İşaretleri

Yazım Yanlışları

Gerçek ve Hayal Ürünü İfadeler

Gerçek ve Hayal Ürünü İfadeler Etkinliği 1

Hikaye Yazma

Hikaye Yazma Etkinliği 1

Hikaye Yazma Etkinliği 2

Hikayenin Unsurları

Hikayenin Unsurları Etkinliği 1

İş Oluş Hareket Bildiren Sözcükler

İş Oluş Hareket Bildiren Sözcükler Etkinliği 1

2.Sınıf Türkçe Tarama Sınavı(Mart Ayına Kadar İşlenen Konular)