1. Sınıf Türkçe Konuları

Okuduğunu Anlama

Okuma ve Anlama Etkinliği 1

Okuma ve Anlama Etkinliği 2

Okuma ve Anlama Etkinliği 3

Okuma ve Anlama Etkinliği 4

Okuma ve Anlama Etkinliği 5

Harf Bilgisi

Hece Bilgisi

Kelime Bilgisi

Kelime Bilgisi Etkinliği 1

Cümle Bilgisi

Cümle Bilgisi Etkinliği 1

Cümle Tamamlama Etkinliği

Eş Anlamlı Kelimeler

Zıt Anlamlı Kelimeler

5N1K

5N1K Etkinliği 1

5N1K Etkinliği 2

Olayları Oluş Sırasına Göre Sıralama

Görsel Yorumlama

Görsel Okuma ve Yazma Etkinliği 1

Görsel Okuma ve Yazma Etkinliği 2

Şekil Görsel ve İşaretlerin Anlamları-Duygular ve Yüzler

Kelimelerin Yazılışı

Büyük Harflerin Yazılışı

Noktalama İşaretleri

Noktalama İşaretleri Etkinliği 1

Noktalama İşaretleri Etkinliği 2